Speciale activeiten

De SWOD Wijzer Grijzer Box
Stichting Welzijn Ouderen Dongen is ervan overtuigd dat ouderen zo lang mogelijk zelf kunnen blijven beslissen over hoe zij willen leven en van het leven kunnen genieten. Daarom heeft SWOD samen met een aantal lokale en landelijke partijen de Wijzer Grijzer box samengesteld.
De box is gevuld met praktische informatie voor senioren in onze gemeente.
--> meer informatie

RAADPLEEG HIERVOOR REGELMATIG DEZE WEBSITE
Informatiebijeenkomsten
Ook worden informatie bijeenkomsten over diverse actuele onderwerpen georganiseerd, zoals gebruik mobiele telefoon, OV-chipkaart, palliatieve zorg, valpreventie en alcoholgebruik

 
JAARLIJKS TERUGKERENDE ACTIVITEITEN:


Eetpunten
Een eetpunt is een plek waar men geregeld samenkomt om gezamenlijk met een aantal andere mensen, bekenden en onbekenden, een warme en gevarieerde maaltijd te gebruiken. Na de maaltijd drinkt men altijd nog gezellig een kopje koffie of thee
Kosten: € 8,75 pp
evt. middag activiteit: € 2,00 pp
MuseumPlusBus
De organisatie MuseumPlusBus verzorgt dagtochten
voor ouderen die niet meer zelfstandig de tocht naar een museum kunnen ondernemen. SWOD schrijft zich in voor een dagarrangement. Hierna bepaalt een loting of SWOD weer voor zo’n arrangement in aanmerking komt. Dan pas heeft SWOD de keuze uit de diverse arrangementen. Wordt SWOD ingeloot dan wordt er een datum vastgesteld waarna via een persbericht bekend gemaakt wordt dat de bus weer gaat rijden. Maximaal 40 personen kunnen zich inschrijven. Er gaat voldoende deskundige begeleiding mee om daar waar nodig (extra) ondersteuning of zorg te verlenen.

Zomeractiviteiten
Een niet meer weg te denken activiteit is toch wel de Zomer-activiteiten. In de maanden juli en augustus liggen de reguliere activiteiten vaak stil. Familie en vrienden zijn op vakantie
waardoor men de dagelijkse contacten mist.
Jaarlijks wordt een zeer gevarieerd aanbod van ruim 20 activiteiten gepresenteerd waarbij men of informatie vergaart of zaken kan bekijken danwel deelneemt aan doe-activiteiten.
Omstreeks de maand mei wordt het programma op deze site gepubliceerd.